กฎหมายการสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกันของอังกฤษ: ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

http://www.dreamstime.com/-image24222884

http://www.dreamstime.com/-image24222884