ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมภาวะน้ำท่วมของสาธารณรัฐเกาหลี

korea-landslide_1957418i

korea-landslide_1957418i