ความรู้และปฏิบัติการของสมเกียรติ ตั้งนโม

poster2สมเกียรติ28สค53

poster2%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b428%e0%b8%aa%e0%b8%8453