ความเป็นมาของคำว่าไพร่

โปสเตอร์ชว.97

%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%a7-97