“ชาวบ้านในกระบวนการยุติธรรม”: สุแก้ว ฟุงฟู

images (1)

images (1)