มวลมหาประชาชนไม่ได้เป็น “อณู” ในสุญญากาศ: อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์

masspeople

masspeople