หกทศวรรษของความเปลี่ยนแปลง “ชนบท”:อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์

upcountry1

upcountry1