cheapest canadian viagra
discount brand name cialis
viagra next day
cialis fast delivery
viagra preise
kauf viagra
viagra without prescription au
viagra 100mg effects
viagra buy generic
buy cialis toronto
viagra brand name vs generic
can viagra be purchased without prescription
cialis or vardenafil 20mg tablet
Web Design & Hosting Support  by THAIIS Chiang Mai
2012019

อากง: สมชาย ปรีชาศิลปกุล

Filed under : POLITICS

“เพียงสี่ข้อความจากชายชราอายุมากกว่า 60 ปีที่มีโรคประจำตัวรุมเร้า ต่อให้เรื่องราวทั้งหมดเป็นความจริงและเป็นข้อความที่รุนแรง หยาบคาย ไร้เหตุผล สิ่งเหล่านี้สามารถบ่อนทำลายความมั่นคงของสังคมไทยได้จริงกระนั้นหรือ”

อากง

สมชาย ปรีชาศิลปกุล

และแล้วอากงก็จากสังคมไทยไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ

แม้ว่าอาจเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับมนุษย์ปุถุชนทุกคน แต่การสูญเสียชีวิตของอากงไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติ ความตายที่เกิดขึ้นกับอากงเป็นเรื่องของการ “ถูกกระทำ” ทั้งโดยกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

หากพิจารณาโดยอายุและสุขภาพ อากงควรจะต้องอยู่ที่บ้านกับลูกหลานอย่างสงบสุขและพักผ่อนจากการผ่าตัดโรคร้ายที่กำลังเผชิญอยู่ แต่ด้วยข้อกล่าวหาว่ากระทำความผิดมาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญา ทำให้อากงต้องเข้ามาอยู่ภายใต้อุ้งมือของกระบวนการ “ยุติธรรม” จากการกล่าวหาของนักการเมืองคนหนึ่ง

อากงปฏิเสธต่อข้อกล่าวหามาตลอดว่าตนเองไม่ได้กระทำความผิด โดยต่อสู้ว่าตนเองมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน รวมทั้งโทรศัพท์ที่มีอยู่ก็เพียงไว้ใช้แค่โทรติดต่อเท่านั้น มีการให้ข้อมูลจากผู้ที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีว่าหลักฐานที่ทางเจ้าหน้าที่ใช้ยืนยันว่าอากงได้กระทำความผิดนั้น ยังไม่สามารถชี้ได้อย่างชัดเจน

แต่ในที่สุดกระบวนการยุติธรรมก็มีคำพิพากษาลงโทษเป็นเวลา 20 ปี สำหรับการส่งข้อความทาง SMS อันมีเนื้อหาเป็นการหมิ่นสถาบัน

อากงจะส่งข้อความเป็นหรือไม่ หรือถึงแม้อากงจะส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือเป็น แต่เขาจะได้ส่งข้อความนั้นหรือไม่ ก็คงเป็นสิ่งที่ไม่อาจมีใครล่วงรู้ได้อีกต่อไปในเมื่อเขาได้จากไปแล้ว แต่มีคำถามที่คงต้องให้คำตอบกันในหลายเรื่อง

การพิจารณาคดีที่อาศัยพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาเป็นหลักฐานยืนยัน สำหรับจำเลยจะสามารถต่อสู้อย่างไรได้บ้าง ลำพังเพียงการยืนยันว่าตนเองไม่ได้กระทำความผิดโดยไม่สามารถหาหลักฐานใดมายืนยัน ดังเช่นที่อากงได้กระทำนั้นเป็นสิ่งที่ยังไม่เพียงพอสำหรับผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยใช่หรือไม่

หรือว่าหากใครถูกกล่าวหาก็ต้องขวนขวายหาหลักฐานหรือผู้เชี่ยวชาญมาพิสูจน์ให้ได้ว่าตนเองเป็นผู้บริสุทธิ์ หลักการดังกล่าวนี้จะถูกนำมาใช้กับคดีอาญาในทุกประเภทหรือไม่ และถ้าหากเป็นเช่นนั้นคนตัวเล็กๆ ที่ไม่มีความรู้ ไม่มีฐานะ ไม่มีอำนาจ จะสามารถแบกรับภาระดังกล่าวนี้ได้อย่างไร ไม่เพียงเฉพาะอากงหากยังหมายรวมไปถึงตาสีตาสาที่จะต้องเผชิญกับความยากลำบากเป็นอย่างมาก หรือว่าจะใช้เฉพาะในคดีที่รู้สึกว่าเป็นคดีรุนแรง

แม้ว่าโรคภัยอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อากงต้องเสียชีวิต แต่ถ้าหากอากงได้รับสิทธิในการประกันตัวออกมาในระหว่างการพิจารณาคดีหรือในระหว่างอุทธรณ์ อาจไม่ใช่เพียงการรักษาพยาบาลที่อาจดีกว่าเท่านั้น หากหมายรวมถึงกำลังใจ การดูแลจากคนใกล้ชิด สภาพแวดล้อมที่ดีกว่าการต้องถูกจำคุก อาจทำให้อากงไม่ต้องจบชีวิตลงอย่างที่ได้เกิดขึ้น

แต่ที่กล่าวมาก็ไม่ได้บังเกิดขึ้น อากงถูกปฏิเสธการประกันตัวอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุผลสำคัญว่าเป็นคดีร้ายแรงและเกรงว่าอากงจะหลบหนีเนื่องจากศาลชั้นต้นตัดสินลงโทษจำคุก 20 ปี

อากงถูกโทษจำคุก 20 ปีจริงอย่างไม่ต้องปฏิเสธซึ่งทำให้ถูกมองว่าเป็นการกระทำความผิดในคดีที่ร้ายแรง อย่างไรก็ตาม หากเป็นคดีที่ร้ายแรงแล้วการพิจารณาให้ประกันตัวกับจำเลยจะเป็นได้ยาก ก็ย่อมหมายความว่าบรรดาบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดในฐานที่รุนแรงตกอยู่ในสถานะของพลเมืองชั้นสองใช่หรือไม่

ต้องไม่ลืมว่าแม้จะเป็นการกระทำความผิดในลักษณะใด แต่หากไม่เข้าข่ายที่ทำให้เกิดความกังวลว่าจำเลยจะไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานหรือเห็นได้ชัดว่าจะหลบหนี ทั้งหมดก็ควรต้องอยู่ในฐานะของผู้บริสุทธิ์มิใช่หรือ ตราบเท่าที่ยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิด การพิจารณาให้ประกันตัวหรือไม่จึงต้องวางอยู่บนหลักการดังกล่าว

แต่ทั้งนี้คำถามสำคัญที่จำเป็นต้องถกเถียงกันก็คือ การกระทำความผิดในมาตรา 112 เป็นการกระทำความผิดที่ร้ายแรงใช่หรือไม่

สมมติว่าหากมีบุคคลคนหนึ่งส่งข้อความทาง SMS แล้วเป็นการใส่ร้ายต่อสถาบันจริง การกระทำดังกล่าวนี้ควรมีความผิดรุนแรงดังเช่นที่อากงได้รับหรือไม่ ด้วยการได้รับโทษจำคุกถึง 20 ปี

ลองเปรียบเทียบกับการกระทำความผิดหลายครั้งที่เกิดขึ้น การฆาตกรรมซึ่งทำให้ผู้อื่นเสียชีวิต การยึดอำนาจรัฐที่ประสบความสำเร็จกลายเป็นรัฐาธิปัตย์หรือพ่ายแพ้กลายเป็นกบฏบ้าง ลูกหลานของผู้มีอำนาจขับรถชนผู้อื่นตกทางด่วนเสียชีวิตอย่างน่าอนาถ หรือแม้กระทั่งผู้มีอิทธิพลขับรถชนตำรวจในการขอตรวจแอลกอฮอล์ก็ยังได้รับการประกันตัวอย่างง่ายดาย

สุดท้ายมีใครบ้างที่ได้รับโทษรุนแรงเฉกเช่นการส่ง SMS เพียงสี่ข้อความจากชายชราอายุมากกว่า 60 ปีที่มีโรคประจำตัวรุมเร้า ต่อให้เรื่องราวทั้งหมดเป็นความจริงและเป็นข้อความที่รุนแรง หยาบคาย ไร้เหตุผล สิ่งเหล่านี้สามารถบ่อนทำลายความมั่นคงของสังคมไทยได้จริงกระนั้นหรือ ต้องไม่ลืมว่าข้อกล่าวหานี้เป็นการส่งข้อความเข้าโทรศัพท์มือถือส่วนตัวที่ไม่ใช่การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างกว้างขวางแต่อย่างใด

นอกจากนี้ในการพิจารณาตัดสินลงโทษในคดีที่มีลักษณะเช่นนี้ จะพบว่าบรรดาจำเลยที่ต่อสู้ว่าตนเองไม่ได้กระทำความผิดล้วนแต่จะต้องเผชิญกับบทลงโทษที่รุนแรง อีกทั้งยังจะเป็นอุปสรรคหากต้องการขออภัยโทษภายหลังจากการตัดสิน ทั้งหมดล้วนเป็นปมเงื่อนที่ทำให้เกิดภาวะ Prisoner’s dilemma ต่อเหยื่อทั้งหลายซึ่งต้องตัดสินใจเลือกว่าจะใช้แนวทางใดในการสู้คดี

ระหว่างการยืนยันความบริสุทธิ์ที่ต้องรับโทษสถานหนัก กับการรับสารภาพเพื่อได้โทษที่เบาลงและสามารถนำไปสู่การขออภัยโทษในภายหลัง

มีความพยายามในการผลักดันให้เกิดการแก้ไขมาตรา112 เกิดขึ้น ด้วยความหวังว่าจะทำให้ป้องกันการใช้กฎหมายนี้เป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งกันในทางการเมือง แต่ก็ดูราวกับว่าจะไม่สู้ประสบความสำเร็จมากเท่าใดนัก พรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝักฝ่ายใดก็ล้วนแต่ไม่แยแสและถอยห่างจากการผลักดันให้เกิดการแก้ไขปรับปรุง มีการใส่ความกันอย่างตื้นเขินว่าการกระทำนี้เป้าหมายสุดท้ายเพื่อต้องการล้มสถาบัน

แม้การกระทำนี้จะเป็นที่น่าสมเพชอย่างยิ่งแต่สิ่งที่น่าตระหนกมากไปกว่าก็คือ การใส่ความกันเช่นนี้สามารถทำงานได้อย่างง่ายดายในสังคมไทย หากเป็นเช่นนั้นแล้วอากงก็คงไม่ใช่เหยื่ออธรรมรายสุดท้ายแต่อย่างใด จะยังคงมีอากงอีกหลายรายในสังคมแห่งนี้ต่อไป

พิมพ์เผยแพร่ใน นสพ. กรุงเทพธุรกิจ พฤหัสที่ 10 พฤษภาคม 2555