แถลงการณ์ ม. เที่ยงคืน เรื่อง คำวินิจฉัยที่เป็นปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตย

judicialcoup

judicialcoup