แพทย์ชนบทรุมสับ “ม็อบ” ปิดอนุสาวรียัชัยฯ ละเมิดสิทธิ ทำผู้ป่วยเสี่ยง

doctorfight

doctorfight