“ถอดรื้อ”ความเป็นสมัยใหม่ของอัลเคด้าและโอซามาบิน ลาเด็น: ฑภิพร สุพร

“ถอดรื้อ”อัลเคดาบินลาเดน

%e2%80%9c%e0%b8%96%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e2%80%9d%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b9%80