“ถอดรื้อ”ความเป็นสมัยใหม่ของอัลเคด้าและโอซามาบิน ลาเด็น: ฑภิพร สุพร

binladen4

binladen4