best deal for cialis
fast cheap viagra from canada
lowest viagra prices
is generic viagra safe
order cialis professional
viagra without prescriptions canada
prescription drug viagra
5 mg cialis review
buy viagra sale
where to buy cheap cialis
viagra vs cilias
5mg cialis price

integrated science

“อาจเป็นเพราะรากฐานทางปรัชญาในสังคมไทยอ่อนแอด้วยกระมัง จึงพาให้จุดยืนทางปรัชญาของกฎหมายโดยรวมดูจะคลุมเครือไม่เข้ารูปเข้ารอยยังไงอยู่ กล่าวคือสิ่งที่ควรจะมาเป็นรากฐานในการตรากฎหมายกลับไม่เป็นอย่างที่ควรจะเป็น” (more…)

REFERENCE ID : 2014009 : INTEGRATED SCIENCE :

“ในเวลากลางคืนตามธรรมชาติควรเป็นช่วงเวลาที่มีความมืดหรือท้องฟ้าควรจะมีความมืดมิดในเวลากลางคืนตามธรรมชาติ” (more…)

REFERENCE ID : 2013035 : INTEGRATED SCIENCESCIENCE :

“บางประเทศได้พยายามเสริมสร้างและพัฒนาการใช้งานจักรยานในชีวิตประจำวันให้เป็นวัฒนธรรมการใช้งานจักรยาน ซึ่งไม่เพียงมีความสำคัญในแง่ของการคมนาคมในบริเวณพื้นที่ชุมชนเมืองเท่านั้น หากแต่ยังอาจสร้างความสำคัญในการส่งเสริมเสรีภาพในการเลือกการเดินทางในรูปแบบต่างๆ” (more…)

REFERENCE ID : 2013017 : INTEGRATED SCIENCE :

“เรื่องราวในพิพิธภัณฑ์จะเป็นประวัติของผู้คนและบ้านเมือง แน่นอนว่าย่อมจะมีเรื่องราวของชนชั้นนำที่มีบทบาทต่อการสร้างเมืองเอโดะรวมอยู่ด้วย แต่ว่าไม่ใช่จำกัดเฉพาะเพียงชนชั้นนำเท่านั้น หากมีชีวิตของสามัญชนที่มีส่วนร่วม ‘สร้างบ้าน แปลงเมือง’ และเป็นบทบาทที่สำคัญไม่น้อย” (more…)

REFERENCE ID : 2013011 : INTEGRATED SCIENCE :

“อังกฤษถือเป็นประเทศหนึ่งที่รัฐบาลได้ตอบสนองต่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างประชาชนในเรื่องของ เพศ การแสดงออกทางเพศ รสนิยมทางเพศ และการตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน รวมไปถึงการปฏิบัติต่อผู้ที่แปลงเพศแล้วให้เท่าเทียมกับบุคคลอื่นๆ ในสังคม (more…)

REFERENCE ID : 2013009 : INTEGRATED SCIENCESOCIAL SCIENCE :

“This document was submitted to the court in the case of W v Hong Kong, in August, 2010, a case in which a post-operative transsexual was seeking a change in birth certificate” (more…)

REFERENCE ID : 2013003 : INTEGRATED SCIENCEPOLITICS :

“ความรู้เศรษฐศาสตร์ผิดพลาดไม่พอเพียงตรงไหน ทั้งในแง่หลักทฤษฎีและวิธีการศึกษา อันส่งผลถึงการประยุกต์วิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจรูปธรรมโดยเฉพาะของไทย? เหล่านี้คือ ปัญหาที่ผมอยากชวนคุยผ่านการเสวนากับข้อถกเถียงของ อ.นิธิ” (more…)

REFERENCE ID : 2012034 : INTEGRATED SCIENCEPOLITICS :

“ในแต่ละวัน สิ่งมีชีวิตประมาณ 200 สายพันธุ์ ได้สูญหายไปทั่วโลก เราจะต้องทำทุกอย่างเพื่อให้แน่ใจว่า พื้นที่สุดท้ายที่หลงเหลืออยู่ อันเป็นกุญแจสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ จะต้องได้รับการปกป้องจากการคุกคามของการผลิตและการบริโภคที่ไม่ยั่งยืน” (more…)

REFERENCE ID : 2012021 : INTEGRATED SCIENCE :

“อำนาจของการผูกขาดความหมายของความรักเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง ความรุนแรงหลายเหตุการณ์ในสังคมไทยมาจากคนจำนวนมากแต่งตั้งตนเองให้เป็น “ครู” คอยตรวจความประพฤติของประชาชนว่าคนเหล่านั้นรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ในความหมายเดียวกับพวกเขาหรือไม่” (more…)

REFERENCE ID : 2012009 : INTEGRATED SCIENCESOCIAL SCIENCE :

“กระบวนการของเกษตรพันธสัญญาได้ผลิตอาหารมาป้อนผู้บริโภคซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยที่ผู้บริโภคแทบไม่รู้ตัวว่ากำลังตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบรรษัทจนไม่อาจปลดแอกตนเองและมีทางเลือกอื่นเพื่อเสริมความมั่นคงด้านอาหารทั้งในแง่ราคา และคุณภาพอาหาร” (more…)

REFERENCE ID : 2012006 : INTEGRATED SCIENCESOCIAL SCIENCE :

ข้อวิจารณ์จำนวนไม่น้อยที่พุ่งเป้าไปยังเรื่องของความสามารถในด้านการบริหารงาน แต่ไม่เพียงเท่านั้นความเห็นจำนวนมากกลายเป็นเรื่องของ “เสื้อผ้าหน้าผม” และ “ลูกผัว” ของคุณยิ่งลักษณ์ หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งก็ได้ว่าเพศสภาพได้กลายเป็นประเด็นที่ถูกหยิบขึ้นมา” (more…)

REFERENCE ID : 2011051 : INTEGRATED SCIENCEPOLITICS :

“การตีความกฎหมายแบบ “เห็นพฤกษ์แต่ไม่เห็นไพร” คือไม่ได้วางอยู่บนบรรทัดฐานของรัฐธรรมนูญว่าด้วยหลักการเรื่องสิทธิชุมชนนั้นทำให้การรณรงค์คัดค้านต้องยุติลง นั่นหมายความว่าพลังของกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเพียงมาตราเดียวนั้นสามารถทำลายความเชื่อมั่นต่อสิทธิของตนตามระบอบรัฐธรรมนูญได้” (more…)

REFERENCE ID : 2011043 : INTEGRATED SCIENCESOCIAL SCIENCE :

“งานของพระยาอนุมานราชธนทั้งหมดจะเข้าใจได้ต้องพิจารณาบริบท คือ “เวลา” ที่พระยาอนุมานราชธนเขียนว่าท่านเขียนในบริบทแบบไหน และมีความหมายอะไรที่มันลึกกว่าความหมายที่ท่านบอกเราตรงๆ และจะอ่านเล่มเดียวไม่ได้ ต้องอ่านมากพอสมควร ถ้าอ่านเล่มเดียวบางทีจะมองไม่ออกว่างานของท่านเกี่ยวกับ “การเมือง” หรือ “อำนาจการเมือง” อย่างไร” (more…)

REFERENCE ID : 2011036 : INTEGRATED SCIENCESOCIAL SCIENCE :

“บรรษัทมีเป้าหมายอยู่ที่การแสวงหากำไรเข้าตัวให้มากที่สุด โดยที่รัฐก็มีความสัมพันธ์กับบรรษัทในฐานะผู้มีหน้าที่ส่งเสริมการประกอบการหรือมีการอุปถัมภ์ค้ำชูกันทั้งในระดับนักการเมืองและข้าราชการประจำ ส่วนเกษตรกรก็กำลังแสวงหาวิธีการพาตัวเองออกจากความยากจนที่ต้องเผชิญอยู่” (more…)

REFERENCE ID : 2011034 : INTEGRATED SCIENCESOCIAL SCIENCE :

“…ประเทศไทยไม่เคยมีฝ่าย หากจะมีฝ่ายก็มีอยู่แค่ 2 ฝ่ายเท่านั้นคือ ฝ่ายคนทำความดี กับ ฝ่ายทำความไม่ดี(more…)

REFERENCE ID : 2011018 : INTEGRATED SCIENCEPOLITICSSOCIAL SCIENCE :

“โรงแรมราคาถูกแห่งนี้จะมีฉากหลังสุดอลังการเป็นสัญลักษณ์ของสยามประเทศในสายตาชาวโลกอย่างวัดพระแก้ว ตั้งอยู่บนผืนดินที่เต็มไปด้วยร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์และมีท้องฟ้าที่ประดับไปด้วยหมู่ดาวนับล้านดวงเป็นหลังคา” (more…)

REFERENCE ID : 2011017/2 : INTEGRATED SCIENCESOCIAL SCIENCE :

“แม้จุดเริ่มต้นจะแตกต่างกัน แต่สุดท้ายเส้นทางชีวิตของพวกเขาก็มาบรรจบกันที่ข้างถนน ทั้ง “เร่ร่อน” “ไร้บ้าน” หรือ “จรจัด” คือ ๓ คำนิยามในหนึ่งภาวะที่สามารถเกิดขึ้นได้กับบุคคลในทุกระดับของสังคม”

(more…)

REFERENCE ID : 2011017/1 : INTEGRATED SCIENCESOCIAL SCIENCE :

  “เวลากล่าวถึง “ความรู้สึกโหยหาอดีต” ของชนชั้นกลางไทยปัจจุบัน เราจะพบว่าเป็นความรู้สึกโหยหา “ความเก่าแก่ของความเป็นไทยในชีวิตประจำวัน” เพราะพวกเขาสื่อสารไม่ได้กับความเก่าแก่ของความเป็นไทยกระแสหลักที่มักจะเน้นกันอยู่ที่วัดและวัง” (more…)

REFERENCE ID : 2011011 : INTEGRATED SCIENCESOCIAL SCIENCE :

“ปี 2463 ประเทศตุรกีมีการปฏิรูประบบกฎหมาย ในขณะนั้นพวกเขาต้องการประมวลกฎหมายครอบครัวใหม่ รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมถามว่า ทำไมเราจะต้องเสียเวลาเขียนกฎหมายใหม่ขึ้นมา ในเมื่อมันมีกฎหมายที่ดีมากพร้อมอยู่แล้ว สิ่งที่เราจะต้องทำคือนำกฎหมายนั้นมาเรียบเรียงขึ้นใหม่และแปลเป็นภาษาของเราเท่านั้น” (more…)

REFERENCE ID : 2011007 : INTEGRATED SCIENCEPOLITICSSOCIAL SCIENCE :

“ลักษณะสำคัญของสมเกียรติประการหนึ่งก็คือ การให้ความสนใจกับความรู้ในแบบข้ามสาขาหรือไร้พรมแดน อันหมายถึงว่ามิได้เป็นบุคคลที่จำกัดการศึกษาค้นคว้าไว้เฉพาะเพียงความรู้ในด้านใดด้านหนึ่งเป็นการเฉพาะ” (more…)

REFERENCE ID : 2011004 : Hall of FameINTEGRATED SCIENCE :

“ในผลงานภาพเขียน The School of Athens, จิตรกรรมเฟรสโกโดย Raphael แสดงภาพของ Plato และ Aristotle ยืนเคียงข้างกัน สำหรับ Plato ชี้นิ้วขึ้นไปบนสวรรค์สู่โลกของแบบอุดมคติ ส่วน Aristotle ถูกนำเสนอด้วยการที่เขากำลังยื่นมือออกไปขนานกับผืนดิน” (more…)

REFERENCE ID : 2011003 : ARTSINTEGRATED SCIENCE :

“ข้อโต้แย้งกับลัทธิคริสตังที่แข็งแกร่งที่สุด ก็คือลัทธินี้สอนคุณความดีผิดๆ ยกย่องคนถ่อมตัว และคนสงบเสงี่ยม ตำหนิติฉินโลกธรรม หากสรรเสริญหลักแห่งการสละละเว้น ทั้งหมดนี้ เป็นปฏิปักษ์ต่อเสรีภาพ เพราะว่าการรักษารัฐอิสระไว้ได้ ประชาราษฎรต้องกล้าหาญและรักชาติ หยิ่งผยองในตนเองและในสาธารณรัฐ(more…)

REFERENCE ID : 2011002 : INTEGRATED SCIENCEPOLITICS :
Web Design & Hosting Support  by THAIIS Chiang Mai