301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

The requested resource has been assigned a new permanent URI.


Powered by Tengine/1.4.2

คำประกาศ “หลักการพื้นฐาน6 ประการ” เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (more…)

REFERENCE ID : 2014023 : POLITICS :

“Call for openness and transparency in arresting and detaining innocent people by the military” (more…)

REFERENCE ID : 2014022 : POLITICS :

“ม.เที่ยงคืน ขอเรียกร้องให้สังคมร่วมกันกดดันให้มีการเปิดเผยรายชื่อซึ่งทางคณะรัฐประหารต้องการควบคุมตัวออกมาอย่างชัดเจนทั้งบุคคลที่อยู่ใน กท. และในพื้นที่อื่นๆ  รวมทั้งต้องรายงานถึงความปลอดภัยของบุคคลแต่ละคนที่ได้ตกอยู่ภายใต้การควบคุมไปแล้ว”  (more…)

REFERENCE ID : 2014022 : POLITICS :

“แม้การรัฐประหารในครั้งนี้จะไม่ได้มีการยกเลิกวุฒิสภาและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญทั้งหมด แต่บัดนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ ส.ว. ที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดก็ไม่มีความชอบธรรมอย่างสิ้นเชิงในอันที่จะดำรงตำแหน่งอยู่ต่อไป” (more…)

REFERENCE ID : 2014021 : POLITICS :

“ไม่เคยมีการรัฐประหารครั้งใดที่จะมีการต่อต้านเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและหลากหลายขนาดนี้ การก่อหวอดในช่วงแรกจะนำไปสู่ขยายตัวของการเคลื่อนไหวอย่างเป็นไปเองที่กว้างขวางและมีจำนวนมากๆ ขึ้น” (more…)

REFERENCE ID : 2014020 : POLITICS :

อย่าให้ความหวังมอดดับไป

(more…)

REFERENCE ID : 2014019 : POLITICS :

“การต่อสู้และการเจรจาระหว่างรัฐบาลฟิลิปปินส์กับกลุ่ม MNLF ดำเนินมานานกว่ายี่สิบปี มีการเจรจาหยุดยิงและมีข้อตกลงเพื่อขจัดข้อขัดแย้งหลายครั้ง จนกระทั้งล่าสุดนี้ก็ได้เกิด “ข้อตกลงร่วมสมบูรณเรื่องการปกครองเขตโมโร” ซึ่งทำให้หลายฝ่ายรู้สึกว่าความหวังที่จะจัดการข้อพิพาทนี้น่าจะใกล้บรรลุผลแล้ว” (more…)

REFERENCE ID : 2014018 : POLITICSSOCIAL SCIENCE :

“ประเด็นสำคัญก็คือว่าการเสนอรายชื่ออานันท์ เพื่อขึ้นดำรงตำแหน่งนายกฯ ของนายอาทิตย์ ในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎร ไม่ได้เป็นการกระทำที่ขัดกับรัฐธรรมนูญ ซึ่งแตกต่างไปจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีข้อกำหนดว่านายกฯ ต้องมาจาก ส.ส. ”

(more…)

REFERENCE ID : 2014017 : POLITICS :

“ข้าพเจ้าขอกล่าวหาชายผู้นี้ว่า เขาได้ฝังศพแม่เขาด้วยจิตใจแห่งฆาตกร” (more…)

REFERENCE ID : 2014016 : SOCIAL SCIENCE :

“จนกระทั่งถึงปัจจุบัน เราคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเหตุผลที่แท้จริงสำหรับการดำรงอยู่ของมนุษย์ และสาเหตุในการมีอยู่ของโลกใบนี้นั้น ยังคงเป็นปัญหาที่มีการถกเถียงกันอยู่ และอาจเป็นไปได้ว่าข้อโต้เถียงเหล่านั้นอาจจะไม่มีวันจบสิ้น เพราะเหตุใด” (more…)

REFERENCE ID : 2014015 : SOCIAL SCIENCE :

“แม้ข้อห้ามไม่ให้ประชาชนออกจากบ้านยามวิกาลที่จำกัดสิทธิในการเดินทางและสิทธิในการชุมนม แต่กลับกลายส่งผลให้เป็นการสร้างมาตรการลดมลภาวะทางแสงทางอ้อม (indirect light pollution control) ที่ทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลีเหนือกลายเป็นพื้นที่ภูมิทัศน์ที่มีความมืดมิดค่อนข้างสูง” (more…)

REFERENCE ID : 2012014 : POLITICS :

“กรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ตกเป็นโมฆะ ซึ่งมีผลทำให้ต้องมีการจัดการเลือกตั้งขึ้นใหม่อีกครั้ง นับเป็นคำวินิจฉัยที่เป็นปัญหาต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างสำคัญเพราะจะกลายเป็นการวางหลักการและแนวทางอันเป็นปัญหาต่อไปในอนาคต” (more…)

REFERENCE ID : 2014013 : POLITICS :

“เหตุใดทางเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกรงกลัวต่อแผ่นโปสเตอร์ กลับไม่ตระหนักถึงการกระทำทั้งการใช้กำลัง การขู่เข็ญนานาชนิดที่ปรากฏอย่างชัดเจนว่าต้องการล้มล้างอำนาจบริหารหรือรัฐบาล” (more…)

REFERENCE ID : 2014012 : POLITICS :

“การแก้ไขปัญหาวิกฤติชาวนานี้เป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนแน่ๆ ไม่มีใครคัดค้าน แต่การแก้ไขปัญหาต้องเริ่มต้นด้วยมีกลุ่มคนหรือผู้ที่ต้องรับผิดและแสดงความรับผิดชอบ จากนั้นเมื่อตนไม่สามารถจะแก้ไขปัญหานี้ได้ จึงค่อยหาทางระดมความช่วยเหลือจากประชาชนทั้งหมดอย่างมีสติปัญญา” (more…)

REFERENCE ID : 2014011 : POLITICS :

“การชุมนุมของกลุ่มมวลชนต่างๆ นั้น จะสามารถบอกได้เพียงว่าการชุมนุมที่ผ่านมาขัดต่อสิทธิตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ และเจ้าหน้าที่ได้กระทำการในสิ่งที่มีอำนาจรองรับหรือไม่ ส่วนการจำกัดอำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐในการกระทำต่างๆ แบบปราศจากกาละ/เทศะ ย่อมเป็นปัญหาว่าจะมั่นใจได้อย่างไรว่าการชุมนุมที่สงบนั้นจะไม่แปรเปลี่ยนไปสู่อันธพาลที่ตระเวนระรานประชาชนไปทั่ว” (more…)

REFERENCE ID : 2014010 : POLITICS :

“อาจเป็นเพราะรากฐานทางปรัชญาในสังคมไทยอ่อนแอด้วยกระมัง จึงพาให้จุดยืนทางปรัชญาของกฎหมายโดยรวมดูจะคลุมเครือไม่เข้ารูปเข้ารอยยังไงอยู่ กล่าวคือสิ่งที่ควรจะมาเป็นรากฐานในการตรากฎหมายกลับไม่เป็นอย่างที่ควรจะเป็น” (more…)

REFERENCE ID : 2014009 : INTEGRATED SCIENCE :

“ความหมายของรัฐประหาร 2557 ที่ต่างไปจากครั้งก่อน คือ มีการดักคอไว้ก่อนจากทั้งสองฝ่าย ฝ่ายที่จะชกก็เกร็งไปหมดเพราะยังไม่ได้ชกสักที ขณะที่ฝ่ายจะถูกชกก็ไม่ได้นั่งเฉย หรือมีกระบวนการก่อตัวของผู้ที่ต่อต้านรัฐประหาร” (more…)

REFERENCE ID : 2014008 : POLITICS :

“การปิดอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิทำให้การส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิ รับผู้ป่วยที่ส่งต่อจากเขตปริมณฑล เช่น จ.สระบุรี อยุธยา ลพบุรี ปทุมธานี นนทบุรี ที่ขึ้นตรงกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นไปด้วยความยากลำบากขึ้น” (more…)

REFERENCE ID : 2014007 : POLITICSSOCIAL SCIENCE :

เชื่อมั่นว่าสังคมไทยสามารถก้าวข้ามและออกจากวิกฤตครั้งนี้ได้โดยไม่ต้องนองเลือด หากประชาชนและกลุ่มการเมืองทุกฝ่ายเคารพและยอมรับกติกาพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย ตระหนักว่าเราต้องอยู่ร่วมกันท่ามกลางความเห็นต่างเพราะทุกคนมีความเสมอภาคกันในฐานะเจ้าของประเทศ” (more…)

REFERENCE ID : 2014006 : POLITICS :

“ขอเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมการแถลงข่าว เครือข่าย “สองเอา สองไม่เอา”คัดค้านรัฐประหาร คัดค้านความรุนแรงทุกรูปแบบ เคารพการใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ปฏิรูปบนวิถีทางประชาธิปไตย” (more…)

REFERENCE ID : 2014005 : POLITICS :

“คนที่เป็นเป้าหมายของพวก demagogue มักจะไม่รู้ตัวว่าตนกำลังตกเป็นเหยื่อ เช่น ชาวเยอรมันยุคนาซี ก็รู้แต่เพียงว่าสิ่งที่ฮิตเลอร์พูดนั้นเป็นความจริงที่ตนรู้สึกมานานแล้วแต่ไม่กล้าคิด ไม่กล้าพูด และฮิตเลอร์เองก็เชื่อในสิ่งที่ตัวเองพูดเสียด้วย จึงยิ่งทำให้ดูเหมือนว่าจริงใจ และน่าเชื่อถือมากกว่าปกติ” (more…)

REFERENCE ID : 2014004 : POLITICS :

“อุดมการณ์กับพัฒนาการประชาธิปไตยในประเทศไทย  :สังคมไทยต้องการเลือกตั้ง!!!”

12  มกราคม2557 ห้องประชุมตึกปฎิบัติการ ชั้น 4   คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (more…)

REFERENCE ID : 2014003 : POLITICS :

ขอเชิญร่วมจุดเทียนสันติภาพ 11 มกราคม 2557 ข่วงประตูท่าแพ 17.00 – 19.00 น. เพื่อหยุุดเงื่อนไขสู่ความรุนแรงและรัฐประหาร (more…)

REFERENCE ID : 2014002 : POLITICS :

“สำหรับผู้ที่หลงใหลเสน่ห์ของการ์ตูน คงมองข้ามกระแสความคลั่งการ์ตูนชายรักชายหรือ “การ์ตูนวาย” ในกลุ่มสาววัยรุ่นในสังคมไทยไปเสียไม่ได้ ในปัจจุบันกระแสชายรักชายไม่ได้จำกัดในกลุ่มคนรักการ์ตูนเท่านั้น แต่ได้ย่างเท้าเข้าสู่วงการบันเทิงและเล่นบทบาททางการตลาดมากขึ้น” (more…)

REFERENCE ID : 2014001 : ARTSSOCIAL SCIENCE :

“การปฏิรูปเพื่อส่วนรวมจริงๆ คงไปไม่ได้ไกล หากขาดเสียซึ่งการสารภาพและวิพากษ์วิจารณ์ตนเองหรือต่อกันและกัน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงมิติต่างๆของตนเองและของประเทศให้เหมาะสมที่สุด” (more…)

REFERENCE ID : 2013042 : POLITICS :

“เรื่องราวของคนแคระที่ถูกนำเสนอผ่านพล็อตเรื่อง แปลกพิลึกพิลั่นยิ่งนัก คนแคระถูกตัดสินใจโดยชายคนหนึ่งว่า ควรจะถูกจับไปขังในกรงเพียงเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง เนื้อเรื่องพูดว่าเมื่อเกริกเผชิญกับประโยคว่า ‘จับชายสักคนหนึ่งมาขังในกรง’ เปล่งขึ้นในกะโหลก แน่นอน ย่อมบังเกิดภาพพจน์แปลกพิสดาร” (more…)

REFERENCE ID : 2013041 : ARTSSOCIAL SCIENCE :

“ความต้องการของ Arendt ไม่ใช่เพียงแค่ทำความเข้าใจกระบวนการการเกิดเผด็จการเบ็ดเสร็จ (Totalitarianism) หากแต่ต้องการที่จะเสนอทางออกให้แก่ผู้คนในยุคสมัยหลังด้วยการเน้นว่าต้องทำความเข้าใจกระบวนการนำไปสู่การใช้อำนาจเด็ดขาดบนเสียงมวลมหาประชาชน” (more…)

REFERENCE ID : 2013040 : POLITICS :

“ทัศนะที่ผิดพลาดที่คนเสื้อเหลืองและคนเสื้อแดงมีต่อกัน ตลอดจนทัศนะต่อระบอบประชาธิปไตยที่มีจุดเน้นคนละอย่าง ก็มาจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเมืองที่มีความได้เปรียบเสียเปรียบ ซึ่งทำให้ฝ่ายที่เสียเปรียบจำเป็นต้องต่อสู้ด้วยการอ้างเสียงข้างมาก และฝ่ายที่เคยได้เปรียบ ก็จำเป็นต้องอ้างสิทธิของเสียงข้างน้อย” (more…)

REFERENCE ID : 2013039 : POLITICSSOCIAL SCIENCE :

“การรักษาระบบและการเปลี่ยนแปลงด้วยการพัฒนาระบบให้ดีขึ้นมีความสำคัญต่อการอยู่ร่วมกันในอนาคต แต่ถ้าหากมุ่งสู่การล้มระบบที่เป็นอยู่ก็จะนำไปสู่ความปั่นป่วนวุ่นวายอย่างยากจะที่จะยุติลงได้ ซึ่งจะส่งผลเสียร้ายแรงต่อคนทุกๆ กลุ่มในสังคมไทย” (more…)

REFERENCE ID : 2013038 : POLITICS :

“กรณีของนายกฯ พระราชทานนั้น จะพบว่าเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนับแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา หากปรากฏการณ์เพียงครั้งเดียวจะถูกนับเป็นประเพณีการปกครองได้ก็ย่อมนับเป็นเรื่องที่ประหลาดพิสดารเป็นอย่างมาก” (more…)

REFERENCE ID : 2013037 : POLITICS :

“วิกฤตย่อมมาพร้อมกับโอกาสเสมอ การสร้างนวัตกรรมการเมืองไทยจึงต้องใช้โอกาสนี้ การเปลี่ยนแปลงต่อการเมืองไทยสมควรคิดถึงอนาคตระยะยาวเพื่อนำพาประเทศไปสู่ “อริยรัฐ” ก้าวให้ไกลไปกว่าประเด็นที่คู่ขัดแย้งกำลังรบเร้ากันอยู่ ไม่เช่นนั้นก็อาจตกเป็นเครื่องมือของผู้หลงผิดหรือการกระทำที่รับใช้ทฤษฎีที่ผิด รวมทั้งการประยุกต์ทฤษฎีอย่างผิดๆ” (more…)

REFERENCE ID : 2013036 : POLITICS :

“ในเวลากลางคืนตามธรรมชาติควรเป็นช่วงเวลาที่มีความมืดหรือท้องฟ้าควรจะมีความมืดมิดในเวลากลางคืนตามธรรมชาติ” (more…)

REFERENCE ID : 2013035 : INTEGRATED SCIENCESCIENCE :

“สำหรับคนเสื้อแดงนั้นถูกสร้างความกลัวด้วยผีอำมาตย์ เมื่อไหร่ที่ปรากฏผู้ต่อต้านรัฐบาลก็จะมีข่าวรัฐประหารติดตามมาผ่านแกนนำเสื้อแดง ส่วนมวลชนนกหวีดหรือส่วนหนึ่งสืบเนื่องมาจากพันธมิตรฯ ก็ถูกปั่นหัวด้วยผีทักษิณว่าจะกินประเทศไทยจนหมดสิ้น”

(more…)

REFERENCE ID : 2013034 : POLITICS :

“การส่งเสริมความเท่าเทียมให้บุคคลที่มีที่มาอันหลากหลายให้ได้รับการปฏิบัติที่เสมอภาคและปราศจากการกีดกันหรือการเลือกปฏิบัติ โดยอาศัยเหตุแห่งลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลมาเป็นข้ออ้างในการเลือกปฏิบัติ จึงกลายมาเป็นสิ่งที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐของรัฐควรส่งเสริมและสนับสนุน” (more…)

REFERENCE ID : 2013033 : SOCIAL SCIENCE :

“ความพยายามในการเรียกหา จปร. อำนาจนอกระบบ การตั้งศาลประชาชน (ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเย็นวันที่ 11 พฤศจิกายน) เป็นต้น ล้วนแต่เป็นการกระทำที่กำลังจะบ่อนทำลายโครงสร้างของระบอบประชาธิปไตยของไทยที่อ่อนแออยู่ให้ย่ำแย่ไปมากขึ้น”  (more…)

REFERENCE ID : 2013032 : POLITICS :

“จะเอาเลือดเนื้อประชาชน ทำถนนอีกกี่สาย” (more…)

REFERENCE ID : 2013031 : POLITICS :

“จากกระแสความนิยมในเพลงลูกทุ่ง ทำให้ต้องตั้งคำถามกับปรากฏการณ์สังคมที่เกิดขึ้นว่าทำไมเพลงลูกทุ่งในยุคสมัยปัจจุบันจึงได้รับความนิยมทั้งจากคนเมืองและคนชนบทอย่างมากมาย” (more…)

REFERENCE ID : 2013030 : SOCIAL SCIENCE :

“การแก้ไขกฎหมายนิรโทษกรรมที่กำลังบังเกิดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของพรรคเพื่อไทยนับว่าเป็นการกระทำที่บิดเบือนต่อหลักการสำคัญของกฎหมายนิรโทษกรรมที่ได้มีการนำเสนอไว้ในวาระแรกอย่างแจ้งชัด” (more…)

REFERENCE ID : 2013029 : POLITICS :

“จะเห็นได้ว่าบทบาทและความสำคัญของประชาสังคมต่อการพัฒนานั้น ยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องในสังคมไทย แม้ว่าจะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางสังคมอย่างเป็นพลวัต  โดยเฉพาะในช่วงแห่งความขัดแย้งทางเมืองยังคงดำรงอยู่อย่างเข้มข้นภายหลังการรัฐประหารใน ปีพ.ศ.2549” (more…)

REFERENCE ID : 2013028 : POLITICS :

อาจารย์โยเนะโอะ อิฌิอิ ได้มอบมรดกสำคัญอย่างหนึ่งให้แก่วงวิชาการไทยศึกษาคือ การรวมรวบหนังสือแจกในงานศพมากกว่า ๖๐๐๐ เล่ม จากคุณจรัส พิกุล ไปไว้ที่ห้องสมุดของศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต โดยท่านได้ทำรายการบรรณานุกรมหนังสือทั้งหมดและพิมพ์เป็นเล่มเอาไว้จำนวน ๓ เล่มด้วยกัน” (more…)

REFERENCE ID : 2013027 : SOCIAL SCIENCE :
Web Design & Hosting Support  by THAIIS Chiang Mai