buy discount viagra online
cialis 10mg vs 20mg
viagra overnight shipping
cheap canadian viagra pills
free viagra samples
is there a generic cialis
viagra female use
cvs pharmacy viagra price
viagra professional review
viagra news
viagra online pharmacy net
propecia price compare
levitra brand

politics

คำประกาศ “หลักการพื้นฐาน6 ประการ” เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (more…)

REFERENCE ID : 2014023 : POLITICS :

“Call for openness and transparency in arresting and detaining innocent people by the military” (more…)

REFERENCE ID : 2014022 : POLITICS :

“ม.เที่ยงคืน ขอเรียกร้องให้สังคมร่วมกันกดดันให้มีการเปิดเผยรายชื่อซึ่งทางคณะรัฐประหารต้องการควบคุมตัวออกมาอย่างชัดเจนทั้งบุคคลที่อยู่ใน กท. และในพื้นที่อื่นๆ  รวมทั้งต้องรายงานถึงความปลอดภัยของบุคคลแต่ละคนที่ได้ตกอยู่ภายใต้การควบคุมไปแล้ว”  (more…)

REFERENCE ID : 2014022 : POLITICS :

“แม้การรัฐประหารในครั้งนี้จะไม่ได้มีการยกเลิกวุฒิสภาและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญทั้งหมด แต่บัดนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ ส.ว. ที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดก็ไม่มีความชอบธรรมอย่างสิ้นเชิงในอันที่จะดำรงตำแหน่งอยู่ต่อไป” (more…)

REFERENCE ID : 2014021 : POLITICS :

“ไม่เคยมีการรัฐประหารครั้งใดที่จะมีการต่อต้านเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและหลากหลายขนาดนี้ การก่อหวอดในช่วงแรกจะนำไปสู่ขยายตัวของการเคลื่อนไหวอย่างเป็นไปเองที่กว้างขวางและมีจำนวนมากๆ ขึ้น” (more…)

REFERENCE ID : 2014020 : POLITICS :

อย่าให้ความหวังมอดดับไป

(more…)

REFERENCE ID : 2014019 : POLITICS :

“การต่อสู้และการเจรจาระหว่างรัฐบาลฟิลิปปินส์กับกลุ่ม MNLF ดำเนินมานานกว่ายี่สิบปี มีการเจรจาหยุดยิงและมีข้อตกลงเพื่อขจัดข้อขัดแย้งหลายครั้ง จนกระทั้งล่าสุดนี้ก็ได้เกิด “ข้อตกลงร่วมสมบูรณเรื่องการปกครองเขตโมโร” ซึ่งทำให้หลายฝ่ายรู้สึกว่าความหวังที่จะจัดการข้อพิพาทนี้น่าจะใกล้บรรลุผลแล้ว” (more…)

REFERENCE ID : 2014018 : POLITICSSOCIAL SCIENCE :

“ประเด็นสำคัญก็คือว่าการเสนอรายชื่ออานันท์ เพื่อขึ้นดำรงตำแหน่งนายกฯ ของนายอาทิตย์ ในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎร ไม่ได้เป็นการกระทำที่ขัดกับรัฐธรรมนูญ ซึ่งแตกต่างไปจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีข้อกำหนดว่านายกฯ ต้องมาจาก ส.ส. ”

(more…)

REFERENCE ID : 2014017 : POLITICS :

“แม้ข้อห้ามไม่ให้ประชาชนออกจากบ้านยามวิกาลที่จำกัดสิทธิในการเดินทางและสิทธิในการชุมนม แต่กลับกลายส่งผลให้เป็นการสร้างมาตรการลดมลภาวะทางแสงทางอ้อม (indirect light pollution control) ที่ทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลีเหนือกลายเป็นพื้นที่ภูมิทัศน์ที่มีความมืดมิดค่อนข้างสูง” (more…)

REFERENCE ID : 2012014 : POLITICS :

“กรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ตกเป็นโมฆะ ซึ่งมีผลทำให้ต้องมีการจัดการเลือกตั้งขึ้นใหม่อีกครั้ง นับเป็นคำวินิจฉัยที่เป็นปัญหาต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างสำคัญเพราะจะกลายเป็นการวางหลักการและแนวทางอันเป็นปัญหาต่อไปในอนาคต” (more…)

REFERENCE ID : 2014013 : POLITICS :

“เหตุใดทางเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกรงกลัวต่อแผ่นโปสเตอร์ กลับไม่ตระหนักถึงการกระทำทั้งการใช้กำลัง การขู่เข็ญนานาชนิดที่ปรากฏอย่างชัดเจนว่าต้องการล้มล้างอำนาจบริหารหรือรัฐบาล” (more…)

REFERENCE ID : 2014012 : POLITICS :

“การแก้ไขปัญหาวิกฤติชาวนานี้เป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนแน่ๆ ไม่มีใครคัดค้าน แต่การแก้ไขปัญหาต้องเริ่มต้นด้วยมีกลุ่มคนหรือผู้ที่ต้องรับผิดและแสดงความรับผิดชอบ จากนั้นเมื่อตนไม่สามารถจะแก้ไขปัญหานี้ได้ จึงค่อยหาทางระดมความช่วยเหลือจากประชาชนทั้งหมดอย่างมีสติปัญญา” (more…)

REFERENCE ID : 2014011 : POLITICS :

“การชุมนุมของกลุ่มมวลชนต่างๆ นั้น จะสามารถบอกได้เพียงว่าการชุมนุมที่ผ่านมาขัดต่อสิทธิตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ และเจ้าหน้าที่ได้กระทำการในสิ่งที่มีอำนาจรองรับหรือไม่ ส่วนการจำกัดอำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐในการกระทำต่างๆ แบบปราศจากกาละ/เทศะ ย่อมเป็นปัญหาว่าจะมั่นใจได้อย่างไรว่าการชุมนุมที่สงบนั้นจะไม่แปรเปลี่ยนไปสู่อันธพาลที่ตระเวนระรานประชาชนไปทั่ว” (more…)

REFERENCE ID : 2014010 : POLITICS :

“ความหมายของรัฐประหาร 2557 ที่ต่างไปจากครั้งก่อน คือ มีการดักคอไว้ก่อนจากทั้งสองฝ่าย ฝ่ายที่จะชกก็เกร็งไปหมดเพราะยังไม่ได้ชกสักที ขณะที่ฝ่ายจะถูกชกก็ไม่ได้นั่งเฉย หรือมีกระบวนการก่อตัวของผู้ที่ต่อต้านรัฐประหาร” (more…)

REFERENCE ID : 2014008 : POLITICS :

“การปิดอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิทำให้การส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิ รับผู้ป่วยที่ส่งต่อจากเขตปริมณฑล เช่น จ.สระบุรี อยุธยา ลพบุรี ปทุมธานี นนทบุรี ที่ขึ้นตรงกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นไปด้วยความยากลำบากขึ้น” (more…)

REFERENCE ID : 2014007 : POLITICSSOCIAL SCIENCE :

เชื่อมั่นว่าสังคมไทยสามารถก้าวข้ามและออกจากวิกฤตครั้งนี้ได้โดยไม่ต้องนองเลือด หากประชาชนและกลุ่มการเมืองทุกฝ่ายเคารพและยอมรับกติกาพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย ตระหนักว่าเราต้องอยู่ร่วมกันท่ามกลางความเห็นต่างเพราะทุกคนมีความเสมอภาคกันในฐานะเจ้าของประเทศ” (more…)

REFERENCE ID : 2014006 : POLITICS :

“ขอเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมการแถลงข่าว เครือข่าย “สองเอา สองไม่เอา”คัดค้านรัฐประหาร คัดค้านความรุนแรงทุกรูปแบบ เคารพการใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ปฏิรูปบนวิถีทางประชาธิปไตย” (more…)

REFERENCE ID : 2014005 : POLITICS :

“คนที่เป็นเป้าหมายของพวก demagogue มักจะไม่รู้ตัวว่าตนกำลังตกเป็นเหยื่อ เช่น ชาวเยอรมันยุคนาซี ก็รู้แต่เพียงว่าสิ่งที่ฮิตเลอร์พูดนั้นเป็นความจริงที่ตนรู้สึกมานานแล้วแต่ไม่กล้าคิด ไม่กล้าพูด และฮิตเลอร์เองก็เชื่อในสิ่งที่ตัวเองพูดเสียด้วย จึงยิ่งทำให้ดูเหมือนว่าจริงใจ และน่าเชื่อถือมากกว่าปกติ” (more…)

REFERENCE ID : 2014004 : POLITICS :

“อุดมการณ์กับพัฒนาการประชาธิปไตยในประเทศไทย  :สังคมไทยต้องการเลือกตั้ง!!!”

12  มกราคม2557 ห้องประชุมตึกปฎิบัติการ ชั้น 4   คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (more…)

REFERENCE ID : 2014003 : POLITICS :

ขอเชิญร่วมจุดเทียนสันติภาพ 11 มกราคม 2557 ข่วงประตูท่าแพ 17.00 – 19.00 น. เพื่อหยุุดเงื่อนไขสู่ความรุนแรงและรัฐประหาร (more…)

REFERENCE ID : 2014002 : POLITICS :

“การปฏิรูปเพื่อส่วนรวมจริงๆ คงไปไม่ได้ไกล หากขาดเสียซึ่งการสารภาพและวิพากษ์วิจารณ์ตนเองหรือต่อกันและกัน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงมิติต่างๆของตนเองและของประเทศให้เหมาะสมที่สุด” (more…)

REFERENCE ID : 2013042 : POLITICS :

“ความต้องการของ Arendt ไม่ใช่เพียงแค่ทำความเข้าใจกระบวนการการเกิดเผด็จการเบ็ดเสร็จ (Totalitarianism) หากแต่ต้องการที่จะเสนอทางออกให้แก่ผู้คนในยุคสมัยหลังด้วยการเน้นว่าต้องทำความเข้าใจกระบวนการนำไปสู่การใช้อำนาจเด็ดขาดบนเสียงมวลมหาประชาชน” (more…)

REFERENCE ID : 2013040 : POLITICS :

“ทัศนะที่ผิดพลาดที่คนเสื้อเหลืองและคนเสื้อแดงมีต่อกัน ตลอดจนทัศนะต่อระบอบประชาธิปไตยที่มีจุดเน้นคนละอย่าง ก็มาจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเมืองที่มีความได้เปรียบเสียเปรียบ ซึ่งทำให้ฝ่ายที่เสียเปรียบจำเป็นต้องต่อสู้ด้วยการอ้างเสียงข้างมาก และฝ่ายที่เคยได้เปรียบ ก็จำเป็นต้องอ้างสิทธิของเสียงข้างน้อย” (more…)

REFERENCE ID : 2013039 : POLITICSSOCIAL SCIENCE :

“การรักษาระบบและการเปลี่ยนแปลงด้วยการพัฒนาระบบให้ดีขึ้นมีความสำคัญต่อการอยู่ร่วมกันในอนาคต แต่ถ้าหากมุ่งสู่การล้มระบบที่เป็นอยู่ก็จะนำไปสู่ความปั่นป่วนวุ่นวายอย่างยากจะที่จะยุติลงได้ ซึ่งจะส่งผลเสียร้ายแรงต่อคนทุกๆ กลุ่มในสังคมไทย” (more…)

REFERENCE ID : 2013038 : POLITICS :

“กรณีของนายกฯ พระราชทานนั้น จะพบว่าเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนับแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา หากปรากฏการณ์เพียงครั้งเดียวจะถูกนับเป็นประเพณีการปกครองได้ก็ย่อมนับเป็นเรื่องที่ประหลาดพิสดารเป็นอย่างมาก” (more…)

REFERENCE ID : 2013037 : POLITICS :

“วิกฤตย่อมมาพร้อมกับโอกาสเสมอ การสร้างนวัตกรรมการเมืองไทยจึงต้องใช้โอกาสนี้ การเปลี่ยนแปลงต่อการเมืองไทยสมควรคิดถึงอนาคตระยะยาวเพื่อนำพาประเทศไปสู่ “อริยรัฐ” ก้าวให้ไกลไปกว่าประเด็นที่คู่ขัดแย้งกำลังรบเร้ากันอยู่ ไม่เช่นนั้นก็อาจตกเป็นเครื่องมือของผู้หลงผิดหรือการกระทำที่รับใช้ทฤษฎีที่ผิด รวมทั้งการประยุกต์ทฤษฎีอย่างผิดๆ” (more…)

REFERENCE ID : 2013036 : POLITICS :

“สำหรับคนเสื้อแดงนั้นถูกสร้างความกลัวด้วยผีอำมาตย์ เมื่อไหร่ที่ปรากฏผู้ต่อต้านรัฐบาลก็จะมีข่าวรัฐประหารติดตามมาผ่านแกนนำเสื้อแดง ส่วนมวลชนนกหวีดหรือส่วนหนึ่งสืบเนื่องมาจากพันธมิตรฯ ก็ถูกปั่นหัวด้วยผีทักษิณว่าจะกินประเทศไทยจนหมดสิ้น”

(more…)

REFERENCE ID : 2013034 : POLITICS :

“ความพยายามในการเรียกหา จปร. อำนาจนอกระบบ การตั้งศาลประชาชน (ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเย็นวันที่ 11 พฤศจิกายน) เป็นต้น ล้วนแต่เป็นการกระทำที่กำลังจะบ่อนทำลายโครงสร้างของระบอบประชาธิปไตยของไทยที่อ่อนแออยู่ให้ย่ำแย่ไปมากขึ้น”  (more…)

REFERENCE ID : 2013032 : POLITICS :

“จะเอาเลือดเนื้อประชาชน ทำถนนอีกกี่สาย” (more…)

REFERENCE ID : 2013031 : POLITICS :

“การแก้ไขกฎหมายนิรโทษกรรมที่กำลังบังเกิดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของพรรคเพื่อไทยนับว่าเป็นการกระทำที่บิดเบือนต่อหลักการสำคัญของกฎหมายนิรโทษกรรมที่ได้มีการนำเสนอไว้ในวาระแรกอย่างแจ้งชัด” (more…)

REFERENCE ID : 2013029 : POLITICS :

“จะเห็นได้ว่าบทบาทและความสำคัญของประชาสังคมต่อการพัฒนานั้น ยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องในสังคมไทย แม้ว่าจะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางสังคมอย่างเป็นพลวัต  โดยเฉพาะในช่วงแห่งความขัดแย้งทางเมืองยังคงดำรงอยู่อย่างเข้มข้นภายหลังการรัฐประหารใน ปีพ.ศ.2549” (more…)

REFERENCE ID : 2013028 : POLITICS :

“ความอยุติธรรมในชีวิตประจำวันเหล่านี้มีส่วนไม่น้อยในการประกอบสร้างประสบการณ์ทางการเมืองและนำไปสู่การแสวงหา บุคคล สถาบัน นโยบาย หรืออุดมการณ์ทางการเมืองที่จะมาตอบสนองต่อสภาพปัญหาทางกฎหมายที่ต้องเผชิญอยู่ในชีวิตประจำวันของตนที่เต็มไปด้วยความเสี่ยง” (more…)

REFERENCE ID : 2013026 : POLITICS :

“สืบเนื่องจากการดำเนินโครงการการศึกษารูปแบบสภาพลเมืองที่เหมาะสมสำหรับเชียงใหม่จัดการตนเอง จำเป็นที่จะต้องศึกษาบทเรียนของการจัดตั้งองค์กรที่ทำหน้าที่คล้ายๆ กับแนวคิดการตั้งสภาพลเมืองที่ทางภาคีเครือข่ายเชียงใหม่จัดการตนเองนำเสนอ” (more…)

REFERENCE ID : 2013023 : POLITICS :

“การศึกษาทั้งหมดที่พยายามจะทำความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงในชนบท อันมีผลทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของคนชนบทน่าจะทำให้คนชั้นกลางในเมืองมองเห็น/เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทโดยรวมได้ดีขึ้น แต่ผลการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครกลับแสดงให้เห็นเป็นตรงกันข้าม” (more…)

REFERENCE ID : 2013013 : POLITICSSOCIAL SCIENCE :

“หลับเถิดลูก อย่าให้ตรวนที่ผูกนั้นล่ามฝัน

(more…)

REFERENCE ID : 2013012 : POLITICS :

“ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือเป็นพัฒนาการของประชาธิปไตยที่จะปิดช่องว่างหรือจุดอ่อนของประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่ประชาชนมีส่วนร่วมเฉพาะเพียงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงเท่านั้น โดยหลังจากนั้นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้แทนที่ตนเลือกเข้าไปโดยไร้อำนาจการต่อรองหรือบทบาททางการเมืองอื่นใด” (more…)

REFERENCE ID : 2013007 : POLITICS :

สมยศ พฤกษาเกษมสุข 23 มกราคม 2556 (more…)

REFERENCE ID : 2013004 : POLITICS :

“This document was submitted to the court in the case of W v Hong Kong, in August, 2010, a case in which a post-operative transsexual was seeking a change in birth certificate” (more…)

REFERENCE ID : 2013003 : INTEGRATED SCIENCEPOLITICS :

“การต่อสู้ทางการเมืองด้วยการผลักดันการเขียนรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรซึ่งมุ่งหมายแก้ไขปัญหาทางการเมืองต่างๆ ภายในห้วงเวลาที่มีความขัดแย้งอย่างสูงยิ่งในปัจจุบัน ก็ต้องตระหนักถึงข้อจำกัดและเงื่อนไขทางการเมืองประกอบไปด้วยอย่างไม่อาจละเลยได (more…)

REFERENCE ID : 2013001 : POLITICS :

ปมปัญหาของรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2550 มิใช่เพียงที่มาอันสืบเนื่องจากการรัฐประหารเท่านั้น หากยังรวมไปถึงการกำหนดโครงสร้างของสถาบันทางการเมืองที่ไม่สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตย การกล่าวอ้างว่าหากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วจะนำไปสู่ความขัดแย้งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามปกป้องรัฐธรรมนูญฉบับที่ทั้งไม่ชอบธรรม/ไม่สอดคล้องกับประชาธิปไตยเอาไว้ (more…)

REFERENCE ID : 2012045 : POLITICSPress Release :
Web Design & Hosting Support  by THAIIS Chiang Mai